VILLKOR FÖR TIDSBOKNINGEN

att boka tid

PÅ vår nätbokning söker du lätt efter lediga mottagningstider på basen av tjänst, specialitet eller specialist och bokar behändigt en tid som passar dig bäst. Alla våra specialister har inte tider på nätet, så om du inte hittar en passande tid, ta kontakt per telefon. Vår telefonbokning betjänar på numret 09 1620 570, se våra öppethållningstider här.

Tid till ingrepp och t.ex. operation som kräver nedsövning eller övernattning, samt tjänster med betalningsförbindelse oco HNS-servicesedel ber vi boka per telefon.

Att ändra och avboka

På nätbokningens Mina bokningar -sidan kan du ändra på de tider du bokat på nätet. För att använda tjänsten behöver du ditt bokningsnummer och din personbeteckning.

Tidsavbokning är avgiftsfritt förutsatt att tiden avbokas senast föregående vardag (måndagens tider föregående fredag).
För icke-annullerad tid eller samma dag annullerade tider, ingrepp eller operationer, förbehåller vi oss rätten att debitera enligt i kraft varande prislista.

OBS! Att avboka eller ändra en tid till samma dag är möjligt endast per telefon, 09 1620 570, se våra öppethållningstider här.
 

Att avboka en operation eller ett ingrepp

En operation eller ett ingrepp bör avbokas senast en vecka innan den planerade operationsdagen. Avbokningen bör göras per telefon  på en vardag mellan kl. 9 och 15, tfn 09 1620 600.

Eira sjukhus har rätt att fakturera 50% av räkningens slutsumma om avbokningen inte gjorts enligt anvisning. Vid sjukdomsfall ta kontakt med bäddavdelningen på numret 09 1620 200.
 

bokning  av fortsatt kontroll

Möjliga fortsatta undersökningar eller efterkontroller kan du boka på plats med detsamma. Vår mottagnings kundbetjänare bokar gärna tiden för dig - så här vet du när och hur din vård fortsätter.