VILLKOR FÖR TIDSBOKNINGEN


En bokad tid kan annulleras avgiftsfritt förutsatt att annulleringen görs senast föregående vardag (måndagens tid föregående fredag). För icke-annullerad eller under samma dag annullerad tid förbehåller vi oss rätten att debitera enligt i kraft varande prislista.
 
En bokad tid kan annulleras via sidan Din bokning, till det behöver du bokningsnummern och personbeteckningen. Du kan också annullera bokningen via nummer 09 1620 570.

Obs! En bokad tid kan annulleras eller bokas om samma dag endast per telefon, 09 1620 570.