bekräfta tidsbokningen

Var god och kontrollera att detta är den mottagningstid du vill boka. Fyll i dina uppgifter och bekräfta tidsbeställningen. I följande skede får du en bekräftelse på tiden du bokat och du kan skicka eller skriva ut till dig själv uppgifterna på den bokade tiden.

Anslutningen är SSL-krypterad.

Bokningsuppgifter

 • Psykolog
 • Onsdag 2022-09-28
 • 14:00 (1 h 0 min)
 • Eira läkarstation
  Skepparegatan 29
  00150 Helsingfors
 • Godenhjelm Helena
  Godenhjelm Helena
  Psykolog, företagspsykolog

Mottagande specialist

Godenhjelm Helena

Psykolog, företagspsykolog
Det är viktigt att öppna upp och prata om det man går igenom i livet. Allt från förhållanden och kriser till depression, ångest och andra utmaningar man kan ha med den psykiska hälsan. Jag har flera års erfarenhet inom psykiatrin, där jag i första hand arbetat med ungdomar och unga vuxna. På senare tid började jag arbeta med arbetshälsorelaterade frågor och vände in mig på arbetshälsopsykologin där jag naturligt senare specialiserade mig 2021 som Företagspsykolog.

Jag har också kunskap inom stresshantering och besitter en instruktörsutbildning inom Mindfulness. En kortare period forskade jag på Åbo Akademi kring evolutionsteoretiska frågor och släktskap, hur det påverkar oss människor idag. Människors relationer och hur de fungerar i förhållande både till andra, sin närmiljö och till sig själv har alltid intresserat mig stort och att tillsammans utforska och bearbeta dessa konstellationer. Mitt arbetssätt är lösningsorienterat och med klientens önskemål i fokus.
Godenhjelm Helena