bekräfta tidsbokningen

Var god och kontrollera att detta är den mottagningstid du vill boka. Fyll i dina uppgifter och bekräfta tidsbeställningen. I följande skede får du en bekräftelse på tiden du bokat och du kan skicka eller skriva ut till dig själv uppgifterna på den bokade tiden.

Anslutningen är SSL-krypterad.

Bokningsuppgifter

 • Åderbråckskirurgi, kärlkirurgi
 • Måndag 2022-10-03
 • 11:00 (30 min)
 • Eira läkarstation
  Skepparegatan 29
  00150 Helsingfors
 • Albäck_Anders_.jpg
  Albäck Anders
  Specialist i kirurgi och kärlkirurgi

Mottagande specialist

Albäck Anders

Specialist i kirurgi och kärlkirurgi

Min erfarenhet som specialist i kärlkirurgi sträcker sig över 20 år inom såväl den offentliga sektorn som inom den privata sjukvården. Jag påbörjade, som en av de första i Finland, på Eira sjukhus förundersökning med ultraljud före åderbråckskirurgi. Det har varit fantastiskt, att genom eget arbete och forskning samt som lärare i kirurgisk teknik, få följa med hur användning av ultraljud har utvecklat åderbråckskirurgin.

Åtgärderna för behandling av åderbråck är numera noninvasiva, ultraljudsstyrda endovenösa vårdformer, efter vilka patienten återhämtas sig verkligen snabbt. Behandling av åderbråck hör, liksom även annan kärlkirurgi, till min specialinriktning inom kirurgin och jag har god erfarenhet av alla tillgängliga behandlingsmetoder för åderbråck. Genom att regelbundet besöka internationella kongresser och genom internationellt kontaktnätverk håller jag mig kontinuerlig uppdaterad om utvecklingen av nya behandlingsmetoder.

Albäck_Anders_.jpg